Financieel jaarverslag 2021

hieronder het financieel jaarverslag over 2021 zoals dat tijdens de bestuursvergadering van 24 febr jl is vastgesteld.

Balans:

Gemaakte kosten in 2021 fors lager door minder inhuur van professionals als gevolg van extra vrijwillgers.

Toename van de overige reserves voor toekomstige grotere uitgaven.
Materiele vaste activa is toegenomen door grote aanschaf materiaal, besparing op inhuur voor de toekomst.